O nás

Accord Sign
Najdete nás
také na:
left-facebook
 

Projekt iSmart hledá externího hodnotitele!

V rámci projektu iSmart začne od března 2015 probíhat pilotní fáze, v rámci které budeme ověřovat kvalitu a využitelnost vytvořených ...

přečíst celou aktualitu

Nový newsletter projektu SEGAN právě vyšel!

Nevynechejte nové číslo newletteru našeho projektu SEGAN - Serious Games Network! Toto číslo přináší novinky o projektových aktivitách.   Věděli sjte, ...

přečíst celou aktualitu

Podporujeme iniciativu School Can Be Fun

Hodně studentů trpí depresemi a cca 5 % z nich (platí pro U.S.A.) tyto problémy chce řešit sebevraždou. Mezi americkými vysokoškolskými ...

přečíst celou aktualitu

Analýza potřeb v oblasti ICT podpory žáků s dyslexií nyní ke stažení

V projektu iSMART jsme vytvořili nový cenný dokument, který Vám pomůže při práci s Vašimi dyslektickými žáky a dětmi! Tento dokument ...

přečíst celou aktualitu

Průzkum inovačních řešení v oblasti dyslexie

Dyslexie je vývojová porucha čtení. Dyslexie se projevuje množstvím příznaků a lidé s tímto symptomem mají potíže s konkrétními schopnostmi v oblasti ...

přečíst celou aktualitu

Accord International s.r.o. poskytuje vysoce odborné poradenské a školící služby v oblastech týkajících se kultury, ICT, životního prostředí, regionálního rozvoje, eGovernmentu, veřejné správy, vědy a výzkumu, vzdělávání, rozvoje lidských zdrojů a sociální politiky a řady dalších.

Společnost poskytuje rozsáhlé služby v oblasti dotačního a grantového poradenství a projektového managementu a její experti mají mnohaleté zkušenosti s přípravou a realizací projektů PHARE, FP5, FP6, FP7, eContent, eContentPlus, CIP, eTen, Raphael, Culture 2000, Culture 2007, eLearning, EUREKA, Minerva, Sokrates, Lifelong Learning, Finančních mechanismů EHP & Norska, strukturálních fondů, Media Plus, Safer Internet, Central Europe a grantových mechanismů AV ČR. Zároveň spolupracují s ministerstvy a řadou dalších státních sektorů v oblasti přípravy analýz, evaluací projektů a programů na národní i mezinárodní úrovni.

Experti Accord International s.r.o. úzce spolupracují s veřejnoprávními institucemi, soukromými i neziskovými organizacemi v České republice i v zahraničí.  Významnou měrou se podíleli na realizaci kontrolních, monitorovacích a evaluačních aktivit u příjemců prostředků v rámci Finančního mechanismu EHP a Norska ve všech benefitujících zemích EU v období 2004 – 2009. Mají rovněž zkušenosti s evaluacemi projektů a programů FP5, FP6, FP7, eContent, eContentPlus, CIP, eTen a strukturálních fondů.

Aktuálně společnost Accord International s.r.o. zajišťuje monitorovací služby pro Financial Mechanism Office v Bruselu na monitoring projektů, které získaly dotaci z Finančních mechanismů EHP & Norska v období 2009 – 2014 (Rámcová smlouva na období 2013 – 2018).

Kromě monitorovacích a kontrolních služeb společnost Accord International s.r.o. realizovala nebo realizuje celou řadu vlastních mezinárodních projektů, zaměřených zejména na oblast vzdělávání.

Kromě evropské úrovně společnost Accord International s.r.o. zajišťovala řadu evaluačních a kontrolních projektů na úrovni národního zajištění implementace evropských dotačních prostředků, za všechny např. „Evaluaci ICT úrovně podpory OP LZZ pro zajištění monitorovacího systému programů ESF 2014+“ realizovaného pro MPSV ČR.

Jednou z dalších oblastí, na něž se naše organizace specializuje, je zvyšování finanční gramotnosti u všech věkových i sociálních skupin. Dále se zabýváme vývojem a využitím vzdělávacích her a vzdělávacího obsahu a využití ICT ve výuce. V rámci našich aktivit jsme vytvořili širokou národní i mezinárodní síť klíčových hráčů v oblasti ICT a vzdělávání.

Další klíčovou oblastí, která stojí v popředí našich aktivit, je oblast kreativního průmyslu a tohoto fenoménu transformace světové ekonomiky. Experti Accord International jsou zapojeni do mezinárodních sítí klíčových hráčů v kultuře, vzdělávání, designu, IPR a vedoucích informačních technologií. Jako takoví významnou měrou přispívají rozvoji tohoto oboru nejen v České republice. Accord International podporuje, a pomáhá jim prosadit se na evropském trhu.  Accord International spolupracuje s veřejnoprávními i dalšími veřejnými organizacemi při tvorbě strategií a metodik pro podporu PPP v této oblasti.

Experti Accord International s.r.o. jsou držiteli certifikátu PRINCE2® Practitioner pro projektový management.

Společnost se specializuje na služby v následujících oblastech:

- Školící a poradenské služby,
- Tvorba vzdělávacích platforem a obsahu,
- Dotační a grantové poradenství,
- Projektový management,
- Zpracování studií a analýz v oblasti přípravy, implementace, monitoringu a hodnocení dotačních programů,
- Evaluace projektů a programů
- Příprava a zpracování strategických dokumentů
- Zpracování operačních manuálů, systému řídicí kontroly, řízení rizik
- Vyhledávání vhodných zahraničních partnerů pro spolupráci s českými subjekty za využití bohaté databáze mezinárodních kontaktů společnosti,
- Účast v programech EU jako jsou Horizon 2020, Finanční mechanismy EHP & Norska, CIP, Creative Europe, Strukturální fondy, Lifelong Learning, Central Europe a další.